Shkencat natyrore

Egziston një forcë e veçante që rrjedh nga të kuptuarit e fizikës. Siç thotë Albert Ajnshtajni, çdo gjë është relative.

Teknollogjitë për mesim dhe përvetsim të skoool™ janë materiale interaktive, të cilat shkaktojne nxitim të njëtrajtshem që ju sjell drejt suksesit në fizik

 • Frymëmarrja

  Mëso funksionin e mushkërive të bardha gjatë.

 • Imuniteti artificial

  Mëso mënyrat e mbrojtjes së trupit nga.

 • Lindja

  Mëso çfarë ndodhë gjatë lindjes.

 • Mikroorganizmat

  Mëso disa lloje të mikrobeve të cilët shkaktojnë sëmundje

 • Ndotja e ujit

  Mëso për ndotjen e ujit: nga çka shkaktohet, cili është efekti dhe rreziku nga ndotja e ujit

 • Përdorimi i mikroskopit

  Mëso mënyren e drejtë të përdorimit të mikroskopit

 • Përshtatja dhe mbijetesa

  Научи како различните организми се прилагодуваат кон хабитатот за да опстанат.

 • Përshtatja dhe mbijetesa

  Mëso se si organizmat e ndryshëm i përshaten mjedisit për të mbijetuar

 • Pirja e duhanit

  Mëso dëmet që i shkakton duhani.

 • Puberteti

  Mëso se ndryshimet në koncentrimin e hormoneve shkaktojnë zhvillimin e organeve gjenitale karakteristike në pubertet.

 • Sistemi i organeve

  Mëso se si organet e ndryshme punojnë në sistem të veçant të organeve, mësoi sistemet e ndryshme të organeve në trupin e njeriut

 • Struktura dhe funksioni i qelizës

  Mëso emrat dhe funksionet e strukturës së qelizave bimore dhe shtazore.

 • Të ushqyerit e balancuar

  Mëso grupet e të ushqyerit, dieta e balansuar.

 • Zinxhiri ushqyes

  Mëso se çfar është znxhiri ushqyes dhe si funksionon ai.

 • Приспособување и опстанокот

  Mëso se si organizmat e ndryshëm i përshaten mjedisit për të mbijetuar