Matematik

Numër i madh nga ju, me siguri, mendon se në matematikë nuk gjendet për të gjithë nga diçka.

Por matematika ju ndihmon që të mendoni llogjikisht dhe të zhvilloni aftësi për zgjedhjen e problemeve, gjë që do të ndikojë pozitivisht në arsimimin dhe karieren tuaj të mëtutjeshme.

 • Hyrje numrat e plotë

  Hyrje në koncepti i numrave të plotë.

 • Llojet e trekëndëshave

  Mëso si vizatohen dhe emërohen llojet e ndryshme të trekëndëshave

 • Numrat e plotë

  Hyrje në mbledhja dhe zbritja e numrave të plotë.

 • Shumëkëndëshi

  Formula për simetrin e katrorit dhe drejtkëndëshit

 • Simetria

  Mëso si quhen shumëkëndëshat dhe si vizatohen boshtet e simetrisë te trupat e ndryshëm gjeometrik.

 • Simetria boshtore

  Mëso për simetrin boshtore dhe për ndryshimin në mes të boshteve të simetrisë.