Matematik

Numër i madh nga ju, me siguri, mendon se në matematikë nuk gjendet për të gjithë nga diçka.

Por matematika ju ndihmon që të mendoni llogjikisht dhe të zhvilloni aftësi për zgjedhjen e problemeve, gjë që do të ndikojë pozitivisht në arsimimin dhe karieren tuaj të mëtutjeshme.

 • Llojet e trekëndëshave

  Mëso llojet e ndryshme të trekëndëshave

 • Mbledhja

  Hyrje në mënyrat e ndryshme të mbledhjes

 • Mbledhja dhe zbritja e thyesave

  Hyrje mbledhja dhe zbritja e thyesave me emërues të njejtë

 • Perimetri

  Formula për perimetrin e katrorit dhe drejtëkëndëshit

 • Shumëzimi

  Hyrje në shumëzim si mbledhje e përsëritur

 • Syprina

  Formula për syprinën e katrorit dhe drejtëkëndëshit

 • Thyesat

  Hyrje në thyesat e plota

 • Vargje të numrave

  Hyrje ne vargjet e numrave