Matematik

Numër i madh nga ju, me siguri, mendon se në matematikë nuk gjendet për të gjithë nga diçka.

Por matematika ju ndihmon që të mendoni llogjikisht dhe të zhvilloni aftësi për zgjedhjen e problemeve, gjë që do të ndikojë pozitivisht në arsimimin dhe karieren tuaj të mëtutjeshme.

 • Llogaritja analoge

  Hyrje në shënimin dhe llogaritjen analoge të orës

 • Një ditë e natë

  Hyrje në konceptin e orës digjitale (24 orë)

 • Pjesëtimi

  Hyrje në pjestim

 • Puna me të dhëna

  Hyrje themelore për punën me të dhëna dhe formimi i grafikonit