Kimi

Kimia është shkencë që e studjon përbërjen e substancave, ndikimet që kane njëra ndaj tjetrës si dhe reaksionet që ndodhin kur ata vijnë në kontakt me njëra tjetrën

Shtoni disa nga këto elemente në procesin tuaj mësimor dhe vështroni se a do të ndodhë ndonjë reaksion i veçante kimik me teknollogjitë për mesim dhe përvetsim të skoool™.

 • Alkanet dhe alkenet

  Научи за алкани и алкени.

 • Jometalet

  Mëso se elementet ndryshojnë për nga vititë e tyre fizike, mëso se cilat veti të elementeve, të njejtat i klasifikojnë si jometale.

 • Lidhja metalike

  Mëso strukturën atomike të metaleve dhe se si struktura e tyre elektronike lejon të posedojnë veti unikate.

 • Metalet

  Mëso se elementet ndryshojnë për nga vetitë e tyre fizike, mëso se cilat veti të elementeve, të njejtat i klasifikojnë si metale.

 • Përdorim i disa elementeve

  Mëso cila është lidhja midis vetive të disa elementeve dhe përdorimit të tyre.

 • Prodhimi i plastikës

  Научи за производството на пластика

 • Reaksionet e metaleve me acide

  Mëso se metalet reagojnë me acidet, me çrast lirohet hidrogjeni, mëso se si testohet me hidrogjen.

 • Reaksionet e metaleve me acide

  Mëso se metalet reagojnë me acidet, me çrast lirohet hidrogjeni, mëso se si testohet me hidrogjen.

 • Reaksionet e metaleve me okigjen dhe me ujë

  Mëso se metalet e ndryshme reagojnë me oksigjen dhe me ujë, mëso se si emërohen produktet e këtyre reaksioneve.

 • Reaksionet e zëvendësimit

  Mëso pse metalet më reaktive i zëvendësojnë ato më pak reaktive në komponimet e tyre.

 • Reaksionet e zëvendësimit

  Mëso pse metalet më reaktive i zëvendësojnë ato më pak reaktive në komponimet e tyre.

 • Shtypja te metalet

  Mëso si përcaktohet seria reaktive e metaleve gjatë reagimit të tyre me oksigjen, ujë dhe acid, mëso se si seria reaktive përdoret për të parashikuar reaksione tjera.

 • Shtypja te metalet

  Mëso si përcaktohet seria reaktive e metaleve gjatë reagimit të tyre me oksigjen, ujë dhe acid, mëso se si seria reaktive përdoret për të parashikuar reaksione tjera.