Fizik

Egziston një forcë e veçante që rrjedh nga të kuptuarit e fizikës. Siç thotë Albert Ajnshtajni, çdo gjë është relative.

Teknollogjitë për mesim dhe përvetsim të skoool™ janë materiale interaktive, të cilat shkaktojne nxitim të njëtrajtshem që ju sjell drejt suksesit në fizik

 • Ditë e natë

  Mëso se si lëvizja e Tokës shkakton dukurinë ditë natë, si dhe lëvizjen e dukshme të Diellit.

 • Gjatësia e vitit

  Mëso se viti paraqet kohën e nevojshme që Toka të rrotullohet rreth Diellit.

 • Gjeneza e universit

  Mëso për teorinë e Shpërthimit të madh.

 • Jeta jashtë tokës

  Mëso për kërkimin për jetë në planetet tjera.

 • Kometat

  Mëso si kometat orbitojnë rreth Diellit.

 • Përdorimi i satelitëve

  Mëso disa nga përdorimet e satelitëve artificial.

 • Përdorimi i tingujve dhe ultratingujve

  Mëso vetitë e tingullit dhe dritës, si dhe për ndonjë përdorim të tyre në industri.

 • Planetet, galaktikat dhe orbitat

  Mëso për trupat qiellor themelor në kosmos.

 • Rrezatimi radioskopik

  Mëso vetitë dhe rreziqet e rrezatimit radioskopik.

 • Satelitët

  Mëso se Hëna është satelit natyror i Tokës, mëso mënyrën në të cilën satelitët orbitojnë rreth.

 • Satelitët

  Mëso si Hëna orbiton rreth Tokës.

 • Stinët e vitit dhe gjatësia e ditës

  Mëso se si pjerrtësia e boshtit të Tokës shkakton ndryshimin e stinëve të vitit.

 • Teoria e valëve: Refleksion e velëve të ujit

  Mësoi specifikat e teorisë së valëve.

 • Yjet

  Mëso disa fakte interesante për yjet.

 • Zgjatjet dhe kufiri i elasticitetit

  Mëso Ligjin e Hukut. Mëso se ç'është kufiri i elasticitetit dhe çka ndodh nëse spiralja zgjatet prapa kufirit të elasticitetit.