Biollogji

Nëse dëshironi ta shihni se sa jeni bio-llogjik, zhytuni
ne detin e biollogjisë, me teknologjitë per mësim dhe përvetsim
prej skoool™

Trupi juaj përbëhet prej qindra miljona qelizash dhe 6 miljardë kilometra
ADN, varg i gjate, që mund 8 mije here të arijë deri në hënë dhe prapë.
Çdo njeri nga ne eshte një mostër pabesueshme - e tillë është edhe vetë bota e natyrës.

 • Cikli menstrual

  Mësoi ndryshimet që paraqiten në organizmin e femrës gjatë ciklit menstrual.

 • Efektet e aktiviteve te njerëzit

  Mëso efektet nga prodhimi i ushqimit, peshkimi dhe deforestacioni.

 • Eksperimente me tretjen e ushqimit – 1

  Mëso se enzimet e tresin ushqimin, ku e njejta mund të shëndroohet në gjakë.

 • Eksperimente me tretjen e ushqimit – 2

  Mëso se enzimet më së miri punojnë në pH të zbërthyer.

 • Eksperimente për krahasimin e ajrit të marrë dhe të nxjerrë

  Mëso se si bëhet krahasimi i ajrit të marrë.

 • Eksperimenti me ushqimin

  Mëso disa eksperimente të rëndësishme në përgatitjen e ushqimit.

 • Enzimat dhe tretja e ushqimit

  Mësoi disa nga cilësit e enzimeve, dhe cilat enzime ndihmojnë në zierjen e ushqimit.

 • Fekondimi (pllenimi) te njeriu

  Mëso se Fekondimi (pllenimi) paraqet bashkimin e qelizave vezë dhe spermatozoidët, si dhge çfar ndodhë pas fekondimit të qelizës -vezë.

 • Frymëmarrja

  Mëso funksionin e mushkërive të bardha gjatë.

 • Frymëmarrja

  Mëso funksionin e mushkërive të bardha gjatë.

 • Frymëmarrja anaerobe

  Mëso çfarë paraqet frymëmarrja anaerobe.

 • Hudhja e mbeturinave të ushqimit

  Mëso se si uji reapsorbohet nga ushqimi në zorrën e trashë.

 • Humbja e energjisë në zinxhirin e të ushqyerit

  Mëso për humbjen e energjisë në zinxhirin e të ushqyerit, mënyrat në të cilët ajo mund të minimizohet me zvoglimin e hallkave në zinxhirë.

 • Imuniteti artificial

  Mëso mënyrat e mbrojtjes së trupit nga.

 • Këmbimi i gazrave

  Mëso këmbimin e gazrave gjatë hyrjes së oksigjenit në trupin e njeriut dhe gjatë lëshimit të dioksidit të karbonit nga gjaku.

 • Konservimi

  Mëso rëndësinë e ruajtes së ekosistemeve ne barazpeshë, shqyrto pse behet,zbulimi i lëndëve djegse alternative, parandalimi i peshkimit dhe gjuetisë së tepruar, mbrojtja e habitateve dhe promovimi i prodhimit organik të ushqimit.

 • Krahasimi i frymëmarrjes dhe djegies

  Mëso dallimin mes frymëmarrjes aerobe dhe djegies.

 • Lindja

  Mëso çfarë ndodhë gjatë lindjes.

 • Marrëdhëniet seksuale

  Mëso çfar ndodhë gjatë marrëdhënieve seksuale.

 • Materiet kimike në tymin e duhanit

  Mëso efektet e disa materieve kimike të tymit të duhanit ndaj trupit të njeriut.

 • Mbrojtja nga sëmundjet ngjitëse

  Mësoi mënyrat në të cilat mikrobet hyjnë në trupin e njeriut dhe se si trupi e pengon atë.

 • Medikamentet

  Mëso madikamentet dhe drogat dhe disa përbërës në organizëm.

 • Membrana e mukozës

  Mëso se si membrana e mukozës ndihmon në pengimin e infeksionit.

 • Mikroorganizmat

  Mëso disa lloje të mikrobeve të cilët shkaktojnë sëmundje

 • Ndërtimi dhe funksioni i alveolave

  Mëso se si alveolat janë të përshtatura për këmbimin e gazrave.

 • Ndikimi i njeriut mbi mjedisin jetësor

  Mëso efektet e veprimtarisë së njeriut ndaj mjedisit jetësor, duke përfshirë edhe efektin e ajrit.

 • Ndikimi i pierjes së duhanit në mushkëritë e bardha

  Mëso se si duhani e dëmton sistemin e frymëmarrjes.

 • Pasqyra e frymëmarrjes

  Mëso proceset e frymëmarrjes.

 • Përbërja e ajrit të marrë dhe të nxjerrë

  Mëso gazrat që jan të pranishëm në ajrin e marrë dhe të nxjerrë.

 • Përbërja e gjakut

  Mëso përbërësit e gjakut dhe funksionin e tyre në organizëm.

 • Përdorimi i glukozës

  Mëso se glukoza nga fotosinteza mund të përdoret në materie tjera.

 • Përdorimi i mikroskopit

  Mëso mënyren e drejtë të përdorimit të mikroskopit

 • Përgatitja e preparateve nga cipa e qepës

  Mëso se si bëhet përgatitja e preparateve të qelizës së cipës së qepës

 • Piramida e të ushqyerit

  Mëso se piramidat janë diagramë të cilët e tregojnë numrin e organizmave në çdo nivel trofik në zinxhirin ushqyes.

 • Piramidat e biomasës

  Mëso piramidën e biomasës dhe rëndësinë e sajë, të humbjes së energjisë në çdo nivel trofik dhe pse vie deri te ajo humbje.

 • Pirja e duhanit

  Mëso dëmet që i shkakton duhani.

 • Plazma e gjakut

  Mëso materiet të cilat barten përmes plazmës.

 • Pllenimi

  Mëso se shumimi tek njerëzit dhe tek bota bimët paraqet bashkimin e qelizave mashkullore dhe femërore.

 • Puberteti

  Mëso se ndryshimet në koncentrimin e hormoneve shkaktojnë zhvillimin e organeve gjenitale karakteristike në pubertet.

 • Puna e sistemeve të organeve

  Mëso si funksionojnë sistemet e ndryshme të organeve në organizmin e shëndoshë

 • Qarkullimi i gjakut tej njeriu

  Pasqyra e qarkullimit të gjakut në organizëm.

 • Qelizat e bardha të gjakut

  Mëso rolin e qelizave të bardha të gjakut si mbrojtës nga sëmundjet.

 • Qeliza të specializuara në sistemin e frymëmarrjes

  Mëso se si qelizat e ndryshme janë të përshtatura për funksionin e tyre.

 • Roli i gjakut

  Mëso rolin e gjakut në organizëm.

 • Rritja dhe distribuimi i popullatës

  Mëso çka është habitat, popullata dhe ekosistemi. Mësoi preblemet që shkaktohen nga rritja e tepërt e popullatës njerëzore

 • Rrjedha e energjisë në natyrë

  Mëso se si organizmat e gjallë furnizohen me energjinë e nevojshme, mëso formën e zinxhirit ushqyes.

 • Rrugët nervore

  Mëso si sistemi jonë nervor na mundëson t'u përgjigjemi ndryshimeve të rrethit ku gjendemi

 • Shpërbërësit

  Mëso çfar ndodhë me organizmat pas vdekjes

 • Shtatzënia

  Mëso funksionin e placentës dhe spermës embrionale gjatë shtatzënisë.

 • Si lëvizën trupi im

  Skeleti është i ndërtuar prej eshtrave dhe nyjeve, që mundësojnë lëvizjen e trupit tonë

 • Sistemi femëror i riprodhimit

  Mëso ndërtimin dhe funksionimin e organeve gjenitale femërore.

 • Sistemi i frymëmarrjes

  Mëso ndërtimin dhe funksionin e sistemit të frymëmarrjes.

 • Sistemi i organeve

  Mëso se si organet e ndryshme punojnë në sistem të veçant të organeve, mësoi sistemet e ndryshme të organeve në trupin e njeriut

 • Sistemi i qarkullimit të gjakut

  Mëso emrat e ndryshëm të enëve të gjakut dhe se si supstancat zbërthehen në gjak dhe qelizat në muret e kapilarëve

 • Sistemi i qarkullimit të gjakut - 1

  Mëso pjesët përbërse të gjakut dhe mënyren e përçimit të substancave te tretura në plazmë.

 • Sistemi mashkullorë i riprodhimit

  Mëso ndërtimin dhe funksionimin e organeve gjenitale mashkullore.

 • Struktura dhe funksioni i qelizës

  Mëso emrat dhe funksionet e strukturës së qelizave bimore dhe shtazore.

 • Struktura e zemrës

  Mëso strukturën themelore të zemrës.

 • Të ushqyerit e balancuar

  Mëso grupet e të ushqyerit, dieta e balansuar.

 • Tretja e ushqimit - Pjesa 1

  Njohja me sistemin e tretjes së ushqimit

 • Tretja e ushqimit - Pjesa 2

  Mëso si bëhet tretja e ushqimit në bark

 • Tretja e ushqimit - Pjesa 3

  Mëso disa nga vetitë e enzimeve dhe enzimet që ndihmojnë në tretjen e ushqimit

 • Zemra dhe enët e gjakut

  Mësoi pjesët e zemrës dhe enët e gjakut

 • Zemra si pompë e dyfishtë

  Mëso se zemra është pompë e dyfishtë.

 • Zinxhiri ushqyes

  Mëso se çfar është znxhiri ushqyes dhe si funksionon ai.

 • рН i enzimave

  Mëso ndikimin e pH enzimeve.