Математика

Голем дел од вас сигурно мислат дека во математиката нема по нешто за секого.

Но математиката помага логички да размислувате и да развивате вештини за проблемско решавање, што ќе допринесе за вашето понатамошно образование и кариера.