Физика

Постои посебна сила која произлегува од разбирањето на физиката. И како што Алберт Ајнтшајн вели, сé е релативно.

Технологиите за учење и поучување на skoool™ се интерактивни содржини кои поттикнуваат квантитет и ве носат до успех во физиката!

 • Бранова теорија: Рефлексија на водени бранови

  Научи ги спецификите на теоријата за бранови.

 • Годишните времиња и должината на денот

  Научи како наклонетоста на Земјината оска ги предизвикува промените на годишните времиња.

 • Ден и ноќ

  Научи како движењето на Земјата ја предизвикува појавата на ден и ноќ, како и привидното движење на Сонцето.

 • Должина на годината

  Научи дека година претставува време потребно за Земјата да ротира околу Сонцето и дека должината на годината изнесува 365,25 дена. Научи дека планетите подалечни од Сонцето имаат подолга година.

 • Живот надвор од земјата

  Научи за потрагата по живот на другите планети.

 • Ѕвезди

  Научи некои интересни факти за ѕвездите.

 • Комети

  Научи како кометите орбитираат околу сонцето.

 • Настанокот на вселената

  Научи за теоријата на Големата Експлозија.

 • Планети, галаксии и орбити

  Научи ги основните небесни тела во космосот.

 • Примена на звук и ултразвук

  Научи ги својствата на звукот и ултразвук, како и некоја нивна примена во индустријата.

 • Пружините и границата на еластичност

  Научи го Хуковиот закон. Научи што е тоа граница на еластичност и што се случува ако пружината е оптегната зад границата на еластичност.

 • Рентгенско зрачење

  Научи ги својствата и опасностите на рентгенското зрачење.

 • Сателити

  Научи како Месечината орбитира околу Земјата.

 • Сателити

  Научи дека Месечината е природен сателит на Земјата, научи го начинот на кој што сателитите орбитираат околу Земјата.

 • Употреба на сателитите

  Научи некои од употребите на вештачките сателити.