Биологија

Ако сакате да видите колку сте био-логични, нурнете во морето на биологијата со технологиите за учење и поучување на skoool™

Вашето тело се состои од стотици милиони клетки и 6 милијарди километри ДНК, доволно долга низа да се стигне до месечината и назад, осум илјади пати. Секој од нас е неверојатен примерок – таков е и природниот свет.